Articles

Amatör Radyo Band Planı

frekans, band genişliği, çıkış güç limit değerleri ve diğer şartlar

Amatör Radyo Band Planı

Amatör telsizcilerin amatör telsiz istasyonlarında kullanmalarına izin verilen frekans, band genişliği, çıkış güç limit değerleri ve diğer şartları

BAND (MHz) Dalga Boyu Frekans Bandı Tahsis Durumu Frekans Bandlarına ilişkin Açıklama Verici Çıkış Gücü Verici PEP Gücü İzin Verilen Belge Sınıfı İzin Verilen Emisyon Tipi
0,136 2200 m 135.7- 137.8 kHz s 1 W 5 W A – B A1A,A1B
1,8 160 m 1810-1840 kHz

1840-1850 kHz

P

S

11 9 W 30 W A A1A,J3E
3,5 80 m 3500-36100 kHz

3610-3800 kHz

P

S

2

9

75 W 75 W A1A

A1B

A2A

A3C

F1A

F2B

F2A

H3E

J2A

J2B

J3C,J3E,R3E

7 40 m 7000-7200 kHz P 2,14
10 30 m 10100-10150 kHz S 2,4,5 100 W
14 20 m 14000-14250 kHz

14250-14350 kHz

P

P

2,3

3

400 W
18 17 m 18068-18168 kHz S 1,3
21 15 m 21000-21150 kHz

21151-21450 kHz

P

P

2,3

3

24 12 m 24890-24990 kHz S 1,2,3
30 10 m 28000-29700 kHz P 2,3,6,10,14 A1A

A1B

A2A,A2B

A3C

A3F

C3F

F1A

F1B

F2A

F2B

F3E,F3F

G3E

H3E

J2A

J2B

J2C

J3E

R3E

50 6 m 50-52MHz S 1,10,15
144-146 2 m 144-146 MHz P 2,3,7,8,10,13,16 75 W 400 W A-B-C
430.200- 431.825 MHz S
431.550-431.825 MHz S
430-440 70 cm 432,000-432,975 MHz S 3,7,8,10,16
433,400-433,575 MHz S
435,00-437,975 MHz S
439,135-439,425 MHz S
1300 23 mm 1240-1300 MHz S 3,7,8,10 A-B
5700 6 mm 5650-5670 MHz

4820-5850 MHz

S 3,12
10000 3 mm 10450-10452 MHz S 3
24000 12 mm 24000-24050 MHz P 3,12
47000 6 mm 47000-47200 MHz P 3,12
75000 4 mm 75000-76000 MHz P 3
142000 2 mm 134000-136000 MHz

136000-142000 MHz

P

S

3

Frekans Bandlarına İlişkin Açıklamalar

Frekans bandlarının karşılarında belirtilen açıklama rakamlarının ifade ettiği anlamlar

Karakter Açıklama
(1) Bir Türkiye’de öncelikle sabit hizmet istasyonları için uygun band temin edildiğinde amatör hizmeti için bu bandda birinci öncelikli tahsis edilebilecektir.
(2) İki 3.5 MHz, 7.0 MHz, 10.1 MHz, 14.0 MHz, 21.0 MHz, 24.89 MHz, ve 144 MHz nokta frekansları olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla iş birliği içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak süretiyle kullanılabilecektir.
(3) Üç Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
(4) Dört Bu band Türkiye’de birinci öncelikle sabit hizmetelere ayrılmıştır, ancak olağanüstü hallerde 10100 kHz nokta frekansı resmi makamlarla işbirliği içinde olağanüstü hal telsiz haberleşmesinin idamesine yardımcı olmak amacıyla amatör telsiz istasyonları tarafından da kullanılabilecektir.
(5) Beş Bu bandda yanlız mors kodu ve dijital modlarda haberleşme yapılabilecektir.
(6) Altı F3E ve G3E emisyonları 28.000 – 29.500 MHz arasında kullanılmayacaktır.
(7) Yedi El telsizlerinin FM modunda azami çıkış gücünün, 5 W’ı geçemeyecektir.
(8) Sekiz Dünya-Ay-Dünya haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
(9) Dokuz Uluslararası Amatör DX kullanımıdır.
(10) On Bu bandda yapılacak çalışmalar, IARU 1 inci Bölge ve Milli frekans tahsis planına uygun olarak, Kurum tarafından Milli Frekans Planı ekinde düzenlenen band planına göre yapılacaktır.
(11) Onbir J3E emisyonu sadece 1832 – 1835 kHz band aralığında kullanılabilir.
(12) Oniki Bu bandda SBT (Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi) cihazlarının ve KET (Kısa Mesafe Erişimli Telsiz) cihazlarının   çalıştırılmalarından doğan enterferansların kabul edilmesi zorunludur.
(13) Onüç Bu bandda amatör telsiz dernekleri tarafından kurulacak olan role cihazlarının azami çıkış gücü 25 W’ı geçemeyecektir.
(14) Ondört Eğitim ve özendirme amacı ile B sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahibi olan telsizciler, kendi imalatları olan ve en fazla 5 Watt çıkış gücündeki bir cihaz ile HF bandında 7.000-7.100 MHz ve 28.000-29.700 MHz frekans bandında haberleşme yapabilecektir.
(15) Onbeş 50–52 MHz bandı Kurumdan  izin alınmak suretiyle kullanılabilecektir.
(16) Onaltı C Sınıfı amatör telsizciler tarafından  144-146 MHz ve 430-440 MHz bandlarında  verici çıkış gücü  5 W’ı geçmiyecek şekilde haberleşme yapılabilecektir.
(P) Birinci Öncelikli Servis (Primary Service):Frekans bandında birinci öncelikli çalışan servistir.
(S) İkinci Öncelikli Servis (Secondary Service): Frekans bandında ikinci öncelikli çalışan ve birinci öncelikli servisten gelen zararlı elektromanyetik girişimi kabul etmesi zorunlu olan servistir.

Emisyon Tipleri

İzin verilen emisyon tiplerini gösteren sınırlamaların ifade ettiği anlamlar ve emisyon tiplerinde müsaade edilen maksimum band genişlikleri

Kısaltmalar Emisyon Çeşidi Band Genişliği
A1A Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık-kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan ve kulakla alınabilen telgraf yayını. 100 Hz
A1B Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını. 100 Hz
A2A Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık – kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan, kulakla alınabilen telgraf yayını. 2.1 kHz
A2B Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden, tek kanallı otomatik telgraf yayını. 2.1 kHz
A3C Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı faksimil. 3 kHz
A3F Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi, ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. 10.5 MHz
C3F Genlik modülasyonlu, artık yan band analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. 7.25 MHz
F1A Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını. 304 Hz
F1B Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını. 304 Hz
F2A Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını. 1.42 kHz
F2B Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını. 1.42 kHz
F3E Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.(29.7 MHz’in altındaki frekans bandlarında maksimum band genişliği 6 kHz’dir.) 16 kHz
F3F Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. 6 MHz
G3E Faz modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.        (29.7 MHz’in altındaki frekans bandlarında maksimum band genişliği         6 kHz’dir.) 16 kHz
H3E Genlik modülasyonlu, tek kenar band, tam taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını. 3 kHz
J2A Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını. 134 Hz
J2B Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcı bastırılmış, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını. 134 Hz
J3C Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı faksimil. 3 kHz
J3E Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden kanallı telefon yayını. 3 kHz
J3F Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. 6 MHz
R3E Genlik modülasyonlu, tek kenar band, azaltılmış veya değişken seviyeli taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını. 3 kHz
Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close